پنجشنبه 2 خرداد 1398   01:15:26
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
يكشنبه 10 دي 1396

نام جاذبه

شهرستان

بخش /شهر

دهنو

باشت

باشت

دو آب چشمه چنار

باشت

باشت

رود رونه

باشت

باشت

سنگ مقدس (برد خدا)

باشت

باشت

شلال دون

باشت

باشت

كوه خامي باشت

باشت

باشت

گوزون باشت

باشت

باشت

مناظر طبيعي باشت

باشت

باشت

منطقه حفاظت شده باشت خامين

باشت

باشت

جهاد آّباد

باشت

مركزي

چم خون

باشت

مركزي

خيمند

باشت

مركزي

رودخانه ليراب

باشت

مركزي

كوه پازنان

باشت

مركزي

كوه خامي

باشت

مركزي

منطقه ديدني شلالدون (جنگلهاي بلوط)

باشت

مركزي

امامزاده بي بي زهرا خاتون روستاي كره

بهمئی

بهمئي

امامزاده شاه فرج الله

بهمئی

بهمئي

آثار تاريخي و سنگ نوشته هاي تنگ سولك

بهمئی

بهمئي

برم سبز (رود تلخ)

بهمئی

بهمئي

دره ليكك

بهمئی

بهمئي

قلعه نادر

بهمئی

بهمئي

درياچه برم الوان

بهمئی

لیکک

درياچه سيد مارون سوق

بهمئی

مركزي

آبگردو دلي اولاد علي مؤمن

بويراحمد

مارگون

تاوه بادام دلي اولاد علي مؤمن

بويراحمد

مارگون

دشت سقاوه

بويراحمد

مارگون

شهنيز

بويراحمد

مارگون

وزگ

بويراحمد

مارگون

اردوگاه تفريحي باغ فردوس

بويراحمد

مركزي

الگن

بويراحمد

مركزي

امامزاده سادات

بويراحمد

مركزي

امامزاده شاه قاسم

بويراحمد

مركزي

امامزاده عبدالله

بويراحمد

مركزي

امامزاده عبدالله روستاي چيتاب

بويراحمد

مركزي

آبّشار مورگاه

بويراحمد

مركزي

آب سياه

بويراحمد

مركزي

آبشار تنگ برائي

بويراحمد

مركزي

آبشار تنگ تامرادي

بويراحمد

مركزي

آبشار شهنيز

بويراحمد

مركزي

باغ تفريحي محمودي

بويراحمد

مركزي

باغهاي روستاي نر گاه

بويراحمد

مركزي

برم تاگي

بويراحمد

مركزي

بي سردره

بويراحمد

مركزي

بيد هاي كاكان

بويراحمد

مركزي

پراشكفت

بويراحمد

مركزي

پريكدان

بويراحمد

مركزي

تالاب برم شير

بويراحمد

مركزي

تاوه چنار

بويراحمد

مركزي

تل خسرو

بويراحمد

مركزي

تنگ براق

بويراحمد

مركزي

تنگ خرم ناز

بويراحمد

مركزي

تنگ خشك

بويراحمد

مركزي

تنگ زيزي

بويراحمد

مركزي

تنگ سرخ

بويراحمد

مركزي

تنگ سريز

بويراحمد

مركزي

تنگ طوبايي

بويراحمد

مركزي

چال شاهين

بويراحمد

مركزي

چال كلاغ

بويراحمد

مركزي

چاه ملا عباسي

بويراحمد

مركزي

چشم انداز چيتاب

بويراحمد

مركزي

چشم انداز طبيعي جاده ياسوج-باباميدان

بويراحمد

مركزي

چشمه (بيشه) مادوان

بويراحمد

مركزي

چشمه بابكان

بويراحمد

مركزي

چشمه چنار

بويراحمد

مركزي

چشمه خاركلون(خكلون)

بويراحمد

مركزي

چشمه زنگبار دروهان

بويراحمد

مركزي

چشمه شهنيز

بويراحمد

مركزي

چشمه گنجه اي

بويراحمد

مركزي

چشمه نمك

بويراحمد

مركزي

چشمه يك شبه

بويراحمد

مركزي

چم گنجشكي

بويراحمد

مركزي

درياچه شرم رنگ زيلايي

بويراحمد

مركزي

دریاچه سد مارون

بويراحمد

مركزي

دشت جوبريز

بويراحمد

مركزي

دشت شاه قاسم

بويراحمد

مركزي

دشت مور صفا

بويراحمد

مركزي

دشتروم

بويراحمد

مركزي

ده برابر باشت

بويراحمد

مركزي

دو گور دو پا

بويراحمد

مركزي

ديلگان

بويراحمد

مركزي

رودخانه بشار

بويراحمد

مركزي

رودخانه تل گاه

بويراحمد

مركزي

رودخانه چيتاب

بويراحمد

مركزي

رودخانه خرسان

بويراحمد

مركزي

رودخانه قلات

بويراحمد

مركزي

رودخانه گرد آوره

بويراحمد

مركزي

رودخانه لوداب

بويراحمد

مركزي

رودخانه ياسوج

بويراحمد

مركزي

روستاي تل سياه

بويراحمد

مركزي

روستاي حسن آباد

بويراحمد

مركزي

روستاي مختار

بويراحمد

مركزي

زرنو

بويراحمد

مركزي

سر تنگ سفيدار

بويراحمد

مركزي

سردشت

بويراحمد

مركزي

سرگچينه

بويراحمد

مركزي

سرنجل كل

بويراحمد

مركزي

شاغاليب

بويراحمد

مركزي

شب ليز

بويراحمد

مركزي

عشاير سرگچينه

بويراحمد

مركزي

غار پير وزگ

بويراحمد

مركزي

قلعه عزيزي دم چنار

بويراحمد

مركزي

كله گه

بويراحمد

مركزي

كمر زردي

بويراحمد

مركزي

كوه درشت

بويراحمد

مركزي

كوه شب ليز

بويراحمد

مركزي

كوه گايونه

بويراحمد

مركزي

كوه ميمند

بويراحمد

مركزي

گردنه كولي كش

بويراحمد

مركزي

گردنه ماه پرويز

بويراحمد

مركزي

گردنه مله شوره

بويراحمد

مركزي

گرگو(منطقه عشايري)

بويراحمد

مركزي

منطقه دشتروم

بويراحمد

مركزي

منطقه سه برد دم چنار

بويراحمد

مركزي

منطقه كوشك

بويراحمد

مركزي

مور پيسه(لاله هاي واژگون)

بويراحمد

مركزي

نرمو

بويراحمد

مركزي

هجال

بويراحمد

مركزي

هفت چشمه

بويراحمد

مركزي

آبشارتنک تامرادی

بویراحمد

سپیدار   

پيست اسكي

بویراحمد

کاکان

چشمه آب نهر

بویراحمد

کاکان

لاله های واژگون

بویراحمد

کاکان

رودخانه وزگ

بویراحمد

مركزي

آبشار يا طوف خيمه

بویراحمد

یاسوج

پارك دوستي

بویراحمد

یاسوج

تنگ گنجه اي

بویراحمد

یاسوج

تنگ مهريان

بویراحمد

یاسوج

رودخانه بشار

بویراحمد

یاسوج

سد شاه قاسم

بویراحمد

یاسوج

آبّشار آب سفيد

چرام

چرام

آب مور

چرام

چرام

باغ عمران چرام

چرام

چرام

چاه منزل جوخانه

چرام

چرام

چشمه بلقیس چرام

چرام

چرام

دامور

چرام

چرام

قلعه چرام

چرام

چرام

كمپينگ چشمه بلقيس

چرام

چرام

امامزاده سيد اسدالله و ابراهيم

چرام

مركزي

باغ طسوج

چرام

مركزي

تنگ پيرزال

چرام

مركزي

تنگ طسوج(المون)

چرام

مركزي

تنگه شراب گرو

چرام

مركزي

جاده سادات

چرام

مركزي

چشمه توليان

چرام

مركزي

چشمه سياه فشيان

چرام

مركزي

دلي خليفه سر فارياب

چرام

مركزي

فشيان

چرام

مركزي

كورسا

چرام

مركزي

كوه نيل (نور)

چرام

مركزي

موگر-كورسا

چرام

مركزي

امامزاده عسكر روستاي كريك

دنا

پاتاوه

ارتفاعات دنا بخش پاتاوه

دنا

سي سخت

ارتفاعات مارگون

دنا

سي سخت

اشكفت دو فيري

دنا

سي سخت

امامزاده حسن

دنا

سي سخت

امامزاده محمود طيار

دنا

سي سخت

امامزاده مير سالار

دنا

سي سخت

آبشار آب سياه

دنا

سي سخت

آبشار بهرام بیگی

دنا

سي سخت

آبشار ترفشان (دورگ)

دنا

سي سخت

آبشار تنگ گردو نرماب

دنا

سي سخت

آبشار تنگ نمك

دنا

سي سخت

آبشار جاگل

دنا

سي سخت

آبشار ده هاشم كره

دنا

سي سخت

آبشار شماره 1 تنگ نول

دنا

سي سخت

آبشار شماره 2 تنگ نول

دنا

سي سخت

آبشار ميمند

دنا

سي سخت

آبشارمنج

دنا

سي سخت

باگ دنا

دنا

سي سخت

بن رود

دنا

سي سخت

پل هاي تاريخ پاتاوه

دنا

سي سخت

تنگ برائي

دنا

سي سخت

جان پناهاي دنا

دنا

سي سخت

چال دينار(دنا)

دنا

سي سخت

چشم انداز ميمند

دنا

سي سخت

چشمه زنگوا

دنا

سي سخت

چشمه كوركي چيتاب

دنا

سي سخت

چشمه گري چيتاب

دنا

سي سخت

چشمه ميشي

دنا

سي سخت

حاشيه رودخانه كبگيان

دنا

سي سخت

خوستگاه

دنا

سي سخت

دره زيباي تنگ نول

دنا

سي سخت

دره عباس آباد

دنا

سي سخت

دریاچه کوه گل

دنا

سي سخت

دشتك سر چنار

دنا

سي سخت

دشتك نرماب

دنا

سي سخت

دشتک سی سخت

دنا

سي سخت

رودخانه ماربر

دنا

سي سخت

روستاي امير آباد

دنا

سي سخت

روستاي بياره

دنا

سي سخت

روستاي پي آبزار

دنا

سي سخت

روستاي توت نده

دنا

سي سخت

روستاي توريستي كريك

دنا

سي سخت

روستاي خرسان

دنا

سي سخت

روستاي خونگاه

دنا

سي سخت

روستاي دشت رز

دنا

سي سخت

روستاي دهنو

دنا

سي سخت

روستاي كتا

دنا

سي سخت

روستاي كره

دنا

سي سخت

روستاي كوخدان

دنا

سي سخت

سد انحرافي چيتاب

دنا

سي سخت

سي چاني

دنا

سي سخت

سي سخت

دنا

سي سخت

غار تاريخي دنا

دنا

سي سخت

غار نول

دنا

سي سخت

قاش مستان

دنا

سي سخت

قله برج آسماني

دنا

سي سخت

قله حوض دال

دنا

سي سخت

كپيري

دنا

سي سخت

گردنه بيژن

دنا

سي سخت

منطقه حفاظت شده دنا

دنا

سي سخت

آبشار بهرام بيگي

دنا

سی سخت

درياچه سد مارون

دنا

سی سخت

دشتك

دنا

سی سخت

چشمه و تنگه زيباي ميان تنگان

دنا

كبگيان

دلي بهرام بيگي

دنا

مركزي

امامزاده بابا احمد

كهگيلويه

ديشموك

ديشموك

كهگيلويه

ديشموك

امير ولي

كهگيلويه

مركزي

آبشار خيمه سوق

كهگيلويه

مركزي

آبشار کیوان لیشتر

كهگيلويه

مركزي

آبشار موگر

كهگيلويه

مركزي

آبشار یاسوج

كهگيلويه

مركزي

بافت قديم دهدشت

كهگيلويه

مركزي

تنگ تكاب سد مارون

كهگيلويه

مركزي

چشمه بابا احمد

كهگيلويه

مركزي

چشمه زير مورد

كهگيلويه

مركزي

درياچه كوه گل

كهگيلويه

مركزي

دریاچه برم الوان

كهگيلويه

مركزي

دریاچه دیشموک

كهگيلويه

مركزي

دریاچه سد کوثر

كهگيلويه

مركزي

دژ كوه

كهگيلويه

مركزي

رودخانه آب شور

كهگيلويه

مركزي

رودخانه تلخاب

كهگيلويه

مركزي

رودخانه مارون

كهگيلويه

مركزي

قرق بلوط بنگان(سوق)

كهگيلويه

مركزي

قلعه پيلي ضرغام آباد

كهگيلويه

مركزي

قلعه دختر

كهگيلويه

مركزي

كاخ گچي سوق

كهگيلويه

مركزي

گنار آركون

كهگيلويه

مركزي

منطقه حفاظت شده خائيز

كهگيلويه

مركزي

المور

کهگیلویه

ديشموك

درياچه برم زرد زيلايي

کهگیلویه

دیشموک

آبشار كمر دوغ

کهگیلویه

قلعه رئیسی

قلعه گل

کهگیلویه

مركزي

منطقه قلات گناوه

گچساران

بخش مرکزی -روستای گناوه

سد كوثر

گچساران

گچساران

اردوگاه تفريحي تنگ كوه گل

گچساران

مركزي

آبشار گله جني

گچساران

مركزي

آبشار گنج بنار

گچساران

مركزي

آبشاركيوان ليشتر

گچساران

مركزي

آرو

گچساران

مركزي

باغ فردوس

گچساران

مركزي

بنه ولير

گچساران

مركزي

پارک جنگلی یاسوج

گچساران

مركزي

تنگ آلونك

گچساران

مركزي

چشمه آب شيرين

گچساران

مركزي

چشمه آب گرم

گچساران

مركزي

چشمه نارك

گچساران

مركزي

چم شير

گچساران

مركزي

ديل

گچساران

مركزي

رود بال

گچساران

مركزي

رود بال دلي باريك

گچساران

مركزي

رود خانه خير آباد

گچساران

مركزي

رودخانه آب ريگون

گچساران

مركزي

رودخانه زهره

گچساران

مركزي

رودخانه شمس عرب

گچساران

مركزي

رودخانه كمبول

گچساران

مركزي

رودخانه گرم

گچساران

مركزي

رودخانه نازمكان

گچساران

مركزي

غار شاه بهرام

گچساران

مركزي

كمپينگ بي بي حكيمه

گچساران

مركزي

منطقه دشتک دیل

گچساران

مركزي

نازمكان

گچساران

مركزي

امامزاده بی بی حکیمه

گچساران

مرکزی- روستای بی بی حکیمه

تراب لنده

لنده

لنده

دلي مهره

لنده

لنده

رودخانه جن-موگون لنده

لنده

لنده

روستاي قيام لنده

لنده

لنده

قبر امير لعل پا

لنده

لنده

كتيبه شتر لنده

لنده

لنده

چشمه جن

لنده

مركزي

كوه سياه

لنده

مركزي

مرگون لنده

لنده

مركزي

تنگ تكاب

لنده

مرکزی

مجری سایت:شرکت سیگما