پنجشنبه 2 خرداد 1398   01:51:22
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
يكشنبه 10 دي 1396

لیست اولویت های سرمایه گذاری قابل اجرا در استان

رشته فعالیت  

عنوان

اكتشاف

اكتشاف  مس و پلي متال

اكتشاف

اكتشاف فسفات  

اكتشاف

اكتشاف نيكل

اكتشاف

اكتشاف  مواد اوليه توليد آلومينيوم با اولویت بوكسيت  

اكتشاف

پي جویي و اكتشاف سنگ آهن خام

استخراج

استخراج مواد اوليه توليد آلومينيوم با اولویت بوكسيت  

فلزات و مصنوعات فلزی

استحصال منيزیم از دولوميت

فلزات و مصنوعات فلزی

شمش آلومينيم

فلزات و مصنوعات فلزی

لوله های بدون درز فولادی  

فلزات و مصنوعات فلزی

لوله های حفاری نفت  

فلزات و مصنوعات فلزی

مفتول فولاد آلياژی 5/3 تا 05 ميليمتر ) بصورت كلاف(

فلزات و مصنوعات فلزی

لفاف آلومينيومي

فلزات و مصنوعات فلزی

انواع فلنج به روش فورج)دارای استاندارد مصرف در صنایع نفت ، گاز و پتروشيمي(

فلزات و مصنوعات فلزی

قطعات سبک فورجي صنایع راه آهن

فلزات و مصنوعات فلزی

انواع قطعات چدني خودرو )پوسته گير بكس خودرو و سایر قطعات صنعتي مربوطه(

فلزات و مصنوعات فلزی

شاتون خودرو به روش فرجينگ

كاني غيرفلزی

استحصال  وبازیافت ضایعات فرآورده های نسوز  

كاني غيرفلزی

الياف نسوز

كاني غيرفلزی

الياف شيشه

كاني غيرفلزی

آجر نسوز دلوميتي

كاني غيرفلزی

آهک هيدراته

كاني غيرفلزی

دولوميت كلسينه شده  

كاني غيرفلزی

قطعات سراميكي با كاربرد های خاص  

كاني غيرفلزی

سراميک صنعتي

كاني غيرفلزی

بردهای )ورق های( عایق نسوز  

كاني غيرفلزی

فوم شيشه ای

كاني غيرفلزی

لوله های آزمایشگاهي ) ونوجكت(

كاني غيرفلزی

شيشه های سلار

كاني غيرفلزی

ظروف شيشه ای دارویي)ویال(

كاني غيرفلزی

توليد آجر به روش مدرن با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع آجر )تغييرتكنولوژی به كوره تونلي(

پتروشيمي وپالایشگاه

تبدیل گاز طبيعي به اولفين ها ، پروپيلن، پلي پروپيلن  GTO,GTP,GTPP

پتروشيمي وپالایشگاه

دو اتيل هگزانول

پتروشيمي وپالایشگاه

اتيلن اكساید

پتروشيمي وپالایشگاه

كوپليمر اتيلن و استات وینيل

پتروشيمي وپالایشگاه

 +/Light Oil2C /گاز اتيلن

پتروشيمي وپالایشگاه

رزین های نفتي , C5C2

پتروشيمي وپالایشگاه

اكریلونيتریل  

پتروشيمي وپالایشگاه

مونومرهای اكریليكي

پتروشيمي وپالایشگاه

پلي وینيل الكل

پتروشيمي وپالایشگاه

استایرن بوتادی ان رابر SBR

پتروشيمي وپالایشگاه

پليمر SBS  

پتروشيمي وپالایشگاه

اتيلن پروپيلن دی ان مونومر EPDM

پتروشيمي وپالایشگاه

كائوچوی بيوتيل

پتروشيمي وپالایشگاه

وینيل استات

پتروشيمي وپالایشگاه

پلي استایرین قابل انبساط ضدآتش XPS , EPS

پتروشيمي وپالایشگاه

پلي متيل متاكریلات PMMA

پتروشيمي وپالایشگاه

پلي سيليكون رابر

پتروشيمي وپالایشگاه

پلي اترها

پتروشيمي وپالایشگاه

پلي استال ها

شيميایي

هگزان خوراكي  

شيميایي

 اسيد فسفریک  

شيميایي

 متيل آمين

شيميایي

اتانول از گاز طبيعي

شيميایي

اتيلن گليكول  

شيميایي

دی آمونيوم فسفات  

شيميایي

سموم تكنيكال )با تكنولوژی چند منظوره(

شيميایي)پتروشيمي و پالایشگاه(

سوپر فسفات تریپل

شيميایي

كاتاليستهای مورد نياز در صنعت نفت وگاز و پتروشيمي

شيميایي

كمپوست از پسماند شهری

شيميایي

كود بيولوژیكي

شيميایي

ورمي كمپوست

شيميایي

سولفات پتاسيم

پليمری

پليمر زیست تخریب پذیر

پليمری

نوارهای آبندی TPE دور شيشه و صندوق خودرو

پليمری

انواع تایروتيوب  با تكنولوژی روز )تایرهای رادیال تمام سيمي ، تایرهای رادیال بلت سيمي و(....

پليمری

فيلم های چند لایه بسته بندی)از سه لایه بيشتر(

پليمری

پودر لاستيک از لاستيک مستعمل با دانه بندی مش 311 به بالا و با تكنولوژی های برتر

پليمری

فيلم رادیولوژی

سلولزی

خمير كاغذ از ضایعات كشاورزی وبازیافتي

سلولزی

كاغذ روزنامه از كاغذ باطله

سلولزی

كاغذ چاپ و تحریر از باگاس ، خمير كاغذ وارداتي و كاغذ باطله  

سلولزی

 كاغذدیواری

سلولزی

  )Heat Sensitive Paper  (كاغذ حرارتي

سلولزی

 كاغذ گلاسه  

سلولزی

كاغذ از كربنات كلسيم

سلولزی

مقوای دوبلكس از كاغذ باطله  

سلولزی

فویل های بسته بندی چند لایه )تترا پک(

سلولزی

 اسلت مداد

سلولزی

 مبلمان با استفاده از فن آوری مدرن در توليد و قابل صدور

سلولزی

پنجره چوبي دوجداره با رعایت ضوابط و اصول مدیریت انرژی اعلام شده از سوی سازمان های مربوطه

غذایي

دكستروز، مالتوز، فروكتوز

غذایي

اسانس غذایي  

غذایي

توليد و بسته بندی انواع اسانس گياهي  

غذایي

رنگ خوراكي مجاز

غذایي

توليد باكتری پروبيوتيک به عنوان مكمل های خوراك دام ، طيور و آبزیان

غذایي

بتاكاروتن گرید غذایي و دارویي مكمل غذایي بتاكاروتن )ژل نرم( 05 ميلي گرمي

غذایي

مكمل غذایي امگا 2  

غذایي

سردخانه های متناسب با نيازهای منطقه ای و صادراتي

غذایي

صنایع غذایي كه از حيث مواد اوليه، دارا بودن سبقه طولاني توليد در كشور ،پتانسيل صادراتي و وجود زیرساخت ها و بخشهای مكمل زنجيره ارزش موجه و از حيث فني، اقتصادی و مالي تاید مي گردند.

دارویي

مواد موثره دارویي

دارویي

داروهای ضد سرطان

دارویي

داروهای بيوتكنولوژی)نوتركيب،آنتي بادی مونو كلونال،پپتيد ها(

دارویي

داروهای تالاسمي

دارویي

انسولين نو تركيب

دارویي

بسته بندی و عصاره گيری گياهان داروئي بروش سيالات فوق بحراني

دارویي

بسته بندی و فرآوری گياهان دارویي  

دارویي

انواع داروهای گياهي

دارویي

كيت های تشخيصي

دارویي

رادیوداروها )داروهای تشخيصي مورد استفاده در رادیوگرافي ، سي تي اسكن و ام آی ار(  

دارویي

لاكتوز مونوهيدرات و لاكتوز انهيدروز)گرید دارویي(

دارویي

رادیو دارو ها )مواد موثره و محصول نهایي(

دارویي

پركربنات سدیم و پربورات سدیم مورد مصرف در صنایع شوینده ها

نساجي وپوشاك

نخ دوخت

نساجي وپوشاك

انواع نخ بخيه پليمری   

نساجي وپوشاك

نخ و پارچه ابریشمي

نساجي وپوشاك

نخ های فيلامنت نایلون و پلي استر با مقاومت،  مدول و دنير بالا

نساجي وپوشاك

انواع نخهای فيلامنت و ميكرو فيلامنت  

نساجي وپوشاك

ریسندگي نخ ظریف پنبه

نساجي وپوشاك

ریسندگي نخ ، بافندگي و رنگرزی و تكميل پارچه در سيستم پشمي و فاستوني

نساجي وپوشاك

ریسندگي نخ ، بافندگي و رنگرزی و چاپ و تكميل پارچه در سيستم پنبه ای

نساجي وپوشاك

بافندگي، رنگرزی و چاپ و تكميل پارچه های حلقوی

نساجي وپوشاك

پارچه البسه ضد ميكروب

نساجي وپوشاك

پارچه چادر مشكي

نساجي وپوشاك

پارچه نانو

نساجي وپوشاك

محصولات نساجي با استفاده از نانوتكنولوژی و بيوتكنولوژی

نساجي وپوشاك

پارچه و منسوجات فني و تكنيكال

نساجي وپوشاك

پوشاك جين  

نساجي وپوشاك

توليد انواع پوشاك

نساجي وپوشاك

منسوجات بهداشتي و پزشكي

نساجي وپوشاك

صنایع نساجي وچرم كه از حيث مواد اوليه، دارا بودن سابقه طولاني توليد دركشور،پتانسيل صادراتي ووجود زیر ساختها و بخشهای مكمل زنجيره ارزش موجه و از حيث فني، اقتصادی و مالي تایيد مي گردند.

برق و الكترونيک

خشک كن خورشيدی هيبریدی

برق و الكترونيک

تجهيزات امنيتي از قبيل سيستم های CCTV  

برق و الكترونيک

چاپگر ليزری

برق و الكترونيک

خط توليد LED, OLED )از مرحله توليد ویفر (

برق و الكترونيک

طراحي و توليد سيستمهای مبتني بر تكنولوژی NFC از قبيل پایانه های فروش مبتني بر NFC

برق و الكترونيک

انواع رله دیستانس و دیفرانسيلي  

برق و الكترونيک

باتری ليتيومي  

برق و الكترونيک

تجهيزات كنترل ترافيک جاده ای و شهری )توسعه واحدهای موجود(

برق و الكترونيک

سلولهای خورشيدی )از مرحله توليد ویفر (

برق و الكترونيک

فایروال و UTM و سایر تجهيزات امنيتي شبكه، مخابراتي و ارتباطي

برق و الكترونيک

فيبر نوری

برق و الكترونيک

ویلچر برقي

برق و الكترونيک

 بازیافت پسماندهای برقي و الكترونيكي

برق و الكترونيک

طراحي و توليد انواع نرم افزار،  حفاظت سرور،  امنيت تراكنش های مالي و اطلاعاتي  ،آنتي ویرووس و آنتي هک،  توسعه نرم افزارهای و سيستم عامل های OPEN SOURCE  ، انواع بازی های كامپيوتری

برق و الكترونيک

انواع سنسورها

برق و الكترونيک

باتری آلكالاین

فلزی و لوازم خانگي

پكيج های تهویه كم مصرف

فلزی و لوازم خانگي

دستگاه های هوا ساز  

فلزی و لوازم خانگي

چيلرهای برقي كم مصرف

فلزی و لوازم خانگي

كولرهای خورشيدی جذبي

فلزی و لوازم خانگي

لباسشویي بدون تسمه )Direct Drive(

فلزی و لوازم خانگي

آبگرمكن خورشيدی

فلزی و لوازم خانگي

لوله های خلاء برای آبگرمكن های خورشيدی

فلزی و لوازم خانگي

كولر گازی كم مصرف جذبي

ماشين سازی وتجهيزات

ابزارهای سایشي و برشي با پوشش الماس ميكروني و نانو الماس

ماشين سازی وتجهيزات

قطعات حساس دقيق آلياژی بروش متالوژی پودر

ماشين سازی وتجهيزات

انواع پمپ ها )صنایع نفت، گاز، پتروشيمي ، آتش نشاني(

ماشين سازی وتجهيزات

انواع ماشين ابزار CNC )ماشين تراش اتوماتيک- سيستم تجهيزات برنامه ریزی با كنترل عددی جهت ایستگاههای CNC(

ماشين سازی وتجهيزات

تجهيزات و ماشين آلات با كاربرد عام )ماشين الات و تجهيزات صنایع لبني به روش سپتيک، ماشين آلات خط توليد روغن و نان صنعتي و خوراك دام و طيور(  

ماشين سازی وتجهيزات

توربين بادی قدرت بالا

ماشين سازی وتجهيزات

خطوط توليد ریخته گری فولاد و ریخته گری دقيق )ماشين های ماهيچه ریخته گری، ماشين ریخته گری، تجهيزات كارخانه فولادسازی(

ماشين سازی وتجهيزات

قطعات توربين های گاز

ماشين سازی وتجهيزات

قطعات توربين

ماشين سازی وتجهيزات

كمپرسور مخصوص سردخانه

ماشين سازی وتجهيزات

ماشين آلات با كاربرد خاص )شامل دستگاه آب شيرین كن صنعتي، انواع ماشين آلات قطعات لاستيكي و پلاستيكي، ماشين آلات توليد درب و پنجره UPVC(

ماشين سازی وتجهيزات

ماشين آلات حفاری روتاری

ماشين سازی وتجهيزات

واحدهای هواساز )Air End( كمپرسورهای هوا  

ماشين سازی وتجهيزات

رگلاتورهای هوای فشرده  

ماشين سازی وتجهيزات

شيرآلات كنترل Control Valve تا كلاس 0511 برای صنعت نفت و گاز  

ماشين سازی وتجهيزات

دستگاههای عرضي بر ، پخ زن و كاليبره صنعت سنگبری )گرانيت و مرمریت(

ماشين سازی وتجهيزات

پمپهای گروه CVS )چند مرحله ای تحت فشار( صنعت نفت  

ماشين سازی وتجهيزات

مولدهای هم زمان برق و گرما )(DG,gas engine ،CHP)(

ماشين سازی وتجهيزات

تجهيزات مولد گاز اكسيژن، هيدروژن و ازت N , 3H , 3O3

ماشين سازی وتجهيزات

توربين های صنعتي مورد نياز صنعت نفت در ظرفيت های )0-01MW(

ماشين سازی وتجهيزات

پمپهای سيركولاتور پكيج های شوفاژ خانگي  

ماشين سازی وتجهيزات

سيستم لوب اویل  توربين ها  صنعتي و نيروگاهي  

ماشين سازی وتجهيزات

سيستم انتقال Condensor ،Transition  و Embeded در توربين های گازی و بخاری  

ماشين سازی وتجهيزات

چرخ ، محور و بوژی صنایع ریلي

ماشين سازی وتجهيزات

سيستم های  خشک كن Dryer در توربين های گازی  

تجهيزات پزشكي

ابزارآلات یكبار مصرف پزشكي و دندانپزشكي

تجهيزات پزشكي

تجهيزات پزشكي ) كيسه خون ، ست های قلبي عروقي (

تجهيزات پزشكي

وسایل جانبي و متعلقات دیاليز)فيلتر ومحلول دیاليز(

تجهيزات پزشكي

گچ فایبر گلاس ارتوپدی

تجهيزات پزشكي

استنت های قلبي دارویي و غير دارویي )ساده( - انواع دریچه های قلبي، كاتتر ها

 )آنژیوگرافي ،CVP ،CVC(،گایدوایر قلبي، بالون های قلبي )آنژیوپلاستي(

تجهيزات پزشكي

استنت ها و كاتترهای اورولوژی، گوارشي

تجهيزات پزشكي

تيوب رادیولوژی )اشعه ایكس( و ژنراتور ایكس ری

تجهيزات پزشكي

دستگاه اندازه گيری قند خون )گلوكومتر( و استریپ های مربوطه  

تجهيزات پزشكي

پيس ميكر داخل و خارج قلبي

تجهيزات پزشكي

اكسيژناتور مورد استفاده در جراحي قلب باز

تجهيزات پزشكي

دستگاه اكسيژن ساز پرتابل )در انواع خانگي، داخل آمبولانسي، قابل حمل توسط بيمار(

تجهيزات پزشكي

آنالایزرهای هماتولوژی و بيوشيمي،  انواع ایمونوواسي آنالایزر ، الكتروليت آنالایزر و آنالایزر ادرار

تجهيزات پزشكي

دستگاه سونوگرافي و اسكنرهای اولتراسوند

تجهيزات پزشكي

پروتزهای تخصصي ارتوپدی )لگن، مفصل و ...( و ستون فقرات و ابزارهای جایگذاری مربوطه بجز پيچ و پلاك ارتوپدی

تجهيزات پزشكي

دستگاه های شتابدهنده خطي با توان های مختلف

تجهيزات پزشكي

ایمپلنت های دنداني

تجهيزات پزشكي

دستگاه آندوسكوپي )منبع نور، ساكشن ،Irrigation(

تجهيزات پزشكي

ونتيلاتور  

تجهيزات پزشكي

بيوایمپلنت با منشا حيواني یا انساني

تجهيزات پزشكي

لوله های خونگيری تحت خلا

تجهيزات پزشكي

نخ جراحي سنتتيک- پلي استر

تجهيزات پزشكي

رادیولوژی دنداني OPG

تجهيزات پزشكي

 PET,CT-Scan,MRI

تجهيزات پزشكي

دستگاه همودیاليز

تجهيزات پزشكي

چاقوی كاتاراكت

تجهيزات پزشكي

اتوكلاو پلاسما

تجهيزات پزشكي

آكوكاردیوگراف قلبي

تجهيزات پزشكي

مش جراحي

تجهيزات پزشكي

پروتز سينه

تجهيزات پزشكي

گازهای پزشكي شامل پریمكس پزشكي ،DLCO، اكسيژن مایع، هليم مایع و گازی

تجهيزات پزشكي

هندپيس دنداني

تجهيزات پزشكي

ليزر اگزایمر با كاربرد آنژیوپلاستي

تجهيزات پزشكي

حلزون شنوایي

تجهيزات پزشكي

دستگاه فلوسایتومتری

تجهيزات پزشكي

دستگاه آنالایزر گازهای خوني

تجهيزات پزشكي

فشار سنج دیجيتال

تجهيزات پزشكي

انواع دستگاه كروماتوگرافي )GC ،HPLC(

تجهيزات پزشكي

پمپ تزریق سرم

تجهيزات پزشكي

دفيبریلاتور)الكتروشوك( قلبي

تجهيزات پزشكي

هالوفایبرها ومواد اوليه موردمصرف در صافي  

خودرو و نيرو محركه

انژكتور و سوزن انژكتور

خودرو و نيرو محركه

توليد كيت های CNG  خودرو و سایر تجهيزات و لوازم جانبي مربوطه

خودرو و نيرو محركه

سيستم ترمز ABS

خودرو و نيرو محركه

كيسه هوای خودرو

خودرو و نيرو محركه

لنت ترمز كامپوزیتي

خودرو و نيرو محركه

انواع پلوس خودرو

خودرو و نيرو محركه

جعبه دنده اتوماتيک خودرو

خودرو و نيرو محركه

كمک فنر با فن آوری روز

خودرو و نيرو محركه

سوپر شارژ خودرو

خودرو و نيرو محركه

انواع بلبرینگ و رولربرینگ )مورد مصرف در خودرو  و كاربردهای صنعتي(

خودرو و نيرو محركه

دامپ تراك معدن  

خودرو و نيرو محركه

موتور بنزیني و دیزلي جهت خودرو های سبک متناسب با تكنولوژی روز دنيا

خودرو و نيرو محركه

 توليد خودرو تحت برند شركت های معتبر با حداكثر سهم ساخت داخل و تعهد صادراتي

خودرو و نيرو محركه

توليد خودرو و موتور سيكلت برقي)همچنين اجزاء اصلي آنها(

خودرو و نيرو محركه

خودرو ون)بنزیني و دیزلي( با حداكثر سهم ساخت داخل

خودرو و نيرو محركه

توليد ميني لودر چندكاره

خودرو و نيرو محركه

توليد ماشين آلات راهسازی و معدني در رنج های سنگين مازاد بر ظرفيت توليد داخل

تجارت

احداث نمایشگاه بين المللي استان در محل دائمي

تجارت

احداث نمایشگاه دائمي فرش دستباف  

تجارت

ایجاد بانک اصناف

تجارت

توسعه وتقویت زیرساختهای تجاری مثل ایجاد پایانه های صادراتي

تجارت

ایجاد خطوط دریایي و هوایي جهت صادرات كالاهای كشور به بازارهای متناسب با نياز

تجارت

ایجاد شهركهای لجستيكي یا هاب های تجاری

تجارت

ایجاد و توسعه شهركهای صنفي

تجارت

ایجاد و توسعه فروشگاه های زنجيره ای )عرضه كننده كالا و خدمات(

تجارت

ایجاد ميادین ميوه و تره بار

تجارت

ایجاد و توسعه فروشگاه های مجازی و بازاریابي شبكه ای

تجارت

توسعه و ساماندهي شركتهای پخش و حمایت از ایجاد شركتهای لجستيكي

تجارت

ایجاد شركت های توانمند بازاریابي و صدور كالای صنعتي

كاني غيرفلزی

شستشو و دانه بندی شن و ماسه

كاني غيرفلزی

 دانه بندی شن و ماسه با مصالح كوهي

كاني غيرفلزی

شن و ماسه كوهي  

كاني غيرفلزی

شن و ماسه رودخانه ای  

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

انواع قالب ساخت سازه های بتني

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

انواع قالب ساخت قطعات بتني پيش ساخته

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

محصولات بتني غير مسلح از بتن سبک فوم دار

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

محصولات بتني غير مسلح از بتن سبک گازی

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

محصولات بتني غير مسلح از بتن معمولي

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

محصولات بتني مسلح پيش ساخته

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

محصولات بتني مسلح پيش ساخته از انواع بتن سبک

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

محصولات بتني مسلح پيش تنيده

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

بتن سيال متخلخل)هوادار(

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

بتن سيال معمولي

ساخت سایر محصولات كاني غير فلزی  

بتن سيال منبسط شونده

بازیافت

بازیافت فولاد و چدن )آهن قراضه(  

بازیافت

بازیافت آلومينيوم )آلومينيوم قراضه(

بازیافت

بازیافت مس  

بازیافت

بازیافت محصولات پلاستيكي به روش حرارتي  

بازیافت

بازیافت محصولات پلاستيكي به روش شيميایي  

بازیافت

بازیافت پلاستيک های گرمانرم  

بازیافت

بازیافت پلاستيک های گرماسخت  

بازیافت

توليد گرانول بازیافتي از pet )پلي اتيلن ترفتالات(

بازیافت

توليد گرانول بازیافتي از PE )پلي اتيلن(

بازیافت

توليد گرانول بازیافتي از PP )پلي پروپيلن(

بازیافت

توليد گرانول بازیافتي از PVC )پلي وینيل كلراید(  

بازیافت

پودر لاستيک از لاستيک مستعمل

بازیافت

گرانول لاستيک از لاستيک مستعمل  

بازیافت

بازیافت ضایعات شيشه  

بازیافت

بازیافت كاغذ و مواد سلولزی و مواد ليگنوسلولزی

بازیافت

بازیافت نخاله ساختماني  

انبار كردن و انبار داری  

ذخيره سازی و نگهداری دارو در انبار  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

ساخت پوشاك، به استثنای پوشاك از پوست خزدار  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

لباس رو، تاری پودی، دوخته شده  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

پوشاك زیر، لباس راحتي و لباس خواب، تاری پودی، دوخته شده  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

پوشاك نوزاد و كودكان دوخته شده  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

كفش با كفه پارچه ای و دستكش كودكان  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

پوشاك ورزشي دوخته شده  

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست  

انواع لباس كار دوخته شده  

مجری سایت:شرکت سیگما