پنجشنبه 2 خرداد 1398   01:19:00
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دوشنبه 11 دي 1396

لیست داروخانه های استان

شهرستان

شهر/روستا

نام داروخانه

مؤسس(صاحب امتیاز)

زمان سرویس دهی

آدرس

باشت

باشت

دكتر عسكري

عسكري حسين

روزانه

خيابان ولي عصر

باشت

باشت

دكتر شهبازي

شهبازي سكينه

شبانه روزي

داخل درمانگاه شبانه روزي باشت

بهمئي

ليكك

دكتر عسكري

عسكري حسين

نيمه روز عصر

بعثت

بهمئي

ليكك

دكتر زماني

زماني ميثم

روزانه

مركز بستر درماني ليكك

بهمئي

ليكك

دكتر حدادي فرد

حدادي صغرا

روزانه

امام خميني

بويراحمد

ياسوج

دكتر تقويان

تقويان ذوالفقار

روزانه

خيابان شهيد مطهري

بويراحمد

ياسوج

دكتر عابدي

عابدي سيد عقيل

نيمه روز عصر

روستاي تلخسرو

بويراحمد

ياسوج

دكترجعفرنيكبخت

نيكبخت اميرآباد جعفر

روزانه

خيابان شهيد مطهري

بويراحمد

ياسوج

دكتر عسكرپور

عسكر پور علي

روزانه

سردار جنگل شمالي

بويراحمد

ياسوج

دكتر پارسا

پارسا سيد واحد

روزانه

شهيد منتظري

بويراحمد

ياسوج

دكتر محمدرضا نيكبخت

نيكبخت محمدرضا

شبانه روزي

زاگرس

بويراحمد

ياسوج

دكتر افتخاري

افتخاري يوسف آباد مهديه

نيمه روز عصر

دشت روم

بويراحمد

ياسوج

بيمارستان سلمان وابسته به بنياد شهيد

بيمارستان سلمان

روزانه

خيابا ن تختي

بويراحمد

ياسوج

دكتر حسيني

حسيني زهرا

روزانه

اكبرآباد

بويراحمد

ياسوج

دكتر صيدالي

صيدالي ميثم

نيمه روز صبح

سپيدار

بويراحمد

ياسوج

دكتر ولديان

ولديان سهیلا

روزانه

خيابان دادگستري

بويراحمد

ياسوج

دكتر صادقي منصور خاني

صادقي منصور خاني حسين

نيمه روز عصر

مادوان

بويراحمد

ياسوج

جمعيت هلال احمر

هلال احمر جمعيت

نیمه وقت صبح

خيابان شهيد منتظري

بويراحمد

ياسوج

پلي كلنيك تامين اجتماعي

تامين اجتماعي سازمان

روزانه

معلم

بويراحمد

ياسوج

دكتر حميد زاده

حميد زاده زهرا

روزانه

شرف آباد كوي آزادگان

بويراحمد

ياسوج

دكتر گرشاسبي

گرشاسبي مهين

روزانه

شهرك امام حسين

بويراحمد

ياسوج

دكتر عسكري

عسكري عباس

نيمه روز عصر

شصت متري امام خميني

بويراحمد

ياسوج

دكتر كاظمي

كاظمي غلامرضا

روزانه

خيابان بيمارستان

بويراحمد

ياسوج

دكتر افشار

افشار رحمت اله

شبانه روزي

شهيد منتظري

بويراحمد

ياسوج

دكتر نگين تاجي

نگين تاجي پروين

روزانه

شهيد چمران

بويراحمد

ياسوج

امام جعفرصادق دانشگاه

امام جعفر صادق

روزانه

شهيد منتظري

بويراحمد

ياسوج

امام جعفر صادق(ع)سپاه

امام جعفر درمانگاه

روزانه

سردار جنگل

بويراحمد

ياسوج

بيمارستان شهيد بهشتي

شهيد بهشتي بيمارستان

شبانه روزي

شهيد منتظري

بويراحمد

ياسوج

بيمارستان امام سجاد

امام سجاد بيمارستان

شبانه روزي

بيمارستان امام سجاد

بويراحمد

ياسوج

دكتر كرمي

كرمي چهارراه گيشن غريب

روزانه

شهيد مطهري

بويراحمد

ياسوج

دكتر بهور

بهور اصغر

نیمه روز عصر

خيابان شهيد منتظري

بويراحمد

ياسوج

بوعلي سينا(دكتر انصاري)

حجت اله انصاري

روزانه

دكتر شريعتي

بويراحمد

ياسوج

دكتر حكمتي

حكمتي علي اكبر

شبانه روزي

سيزده آبان

بويراحمد

ياسوج

دكتر پناهي

حمید صیادی دهنو

روزانه

ميدان انقلاب

بويراحمد

ياسوج

رحمت

افرازيان آزيتا

روزانه

شهيد منتظري

بويراحمد

ياسوج

دكتر راستگو

راستگو كبري

روزانه

امام خميني

بويراحمد

ياسوج

دكتر روهينا

روهينا يداله

روزانه

شريعتي جنوبي

بويراحمد

ياسوج

دكتر مردي گنجه

مردي گنجه سميرا-نرگس

روزانه

باهنر

بويراحمد

لوداب

دكتر ارجمند

ارجمند عبداله

نيمه روز عصر

دی وی لایت

بويراحمد

مارگون

دكتر بهزاديان نيا

بهزاديان نيا مهتاب

نيمه روز عصر

بلوار امام خميني

بويراحمد

مادوان

دكتر مرداني

مرداني وجيهه

روزانه

شهداي غزه

چرام

چرام

دكتر عسكريان نسب

عسكريان نسب حسن

روزانه

ولي عصر

دنا

سي سخت

دنا

نجفي مهرداد

روزانه

خيابان وليعصر

دنا

پاتاوه

دكتر نادريان

نادريان مسلم

نيمه روز صبح

جاده ياسوج- اصفهان

دنا

سي سخت

دكتر طالبيان پور

طالبيان پور محمد شريف

نيمه روز عصر

مركز بستر درماني شهر سي سخت

كهگيلويه

دهدشت

دكتر ايمانخواه

ايمانخواه توران

شبانه روزي

سپاه پاسداران

كهگيلويه

دهدشت

بيمارستان امام خميني

امام خميني بيمارستان

شبانه روزي

سپاه پاسداران

كهگيلويه

دهدشت

تامين اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي

روزانه

امام خميني

كهگيلويه

دهدشت

نيك اقبالي سي سخت

نيك اقبالي سي سخت محسن

روزانه

خيابان سپاه چهار راه آزمايشگاه

كهگيلويه

دهدشت

پاستور

سپهوند فرشاد

روزانه

سپاه پاسداران

كهگيلويه

دهدشت

فاطمه فاضلي زاده

فاضلي زاده فاطمه

روزانه

خيابان سپاه

كهگيلويه

دهدشت

دكتر جوادي

جوادي بهروز

روزانه

فردوسي شمالي

كهگيلويه

دهدشت

سلامت

فاضلي زاده حسين

روزانه

شزيعتي

كهگيلويه

دهدشت

دكتر ميرزايي

ميرزايي مسعود

شبانه روزي

فردوسي جنوبي

كهگيلويه

دهدشت

دكتر طيار زاده

طيار زاده زهره

روزانه

سپاه

كهگيلويه

دهدشت

دكتر درخوش

درخوش سيد بهزاد

روزانه

سپاه

كهگيلويه

چرام

دكتر كودايي

كودايي فاطمه

شبانه روزي

وليعصر

كهگيلويه

قلعه رئيسي

دكتر رضايي قلعه رئيسي

رضايي سهيلا

روزانه

جنب درمانگاه جديد

كهگيلويه

لنده

دكتر غلام زاده

غلام زاده سعيد

روزانه

سادات

كهگيلويه

ديشموك

دكتر فيروزي

محمد رضا فيروزي

روزانه

روبه روي درمانگاه بستر درماني ديشموك

گچساران

گچساران

دكتر لك نژاد

لك نژاد مازيار

روزانه

بلاديان

گچساران

گچساران

خانم مرادي

مرادي شهلا

روزانه

بلاديان

گچساران

گچساران

تامين اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي

روزانه

امام خميني

گچساران

گچساران

بيمارستان شركت نفت

نفت شركت

روزانه

شهيد تندگويان

گچساران

گچساران

دكتر علي نژاد

علي نژاد نجمه

روزانه

شهيد بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر روزخوش

روزخوش مريم

روزانه

شهيد بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر محمدي مفرد

محمدي مفرد ايمان

روزانه

خيابان شهيد بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر زارع پور

زارع پور سجاد

شبانه روزي

چهر راه هلال احمر

گچساران

گچساران

دكتر ويسيان

ويسيان محمد رضا

نیمه روز عصر

بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر صالح زاده

صالح زاده عبدالرسول

روزانه

بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر البادي

البادي سجاد

نيمه روز عصر

خيابان شهيد بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر نوروزنزاد

نوروز نژاد نعمت اله

روزانه

بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر ميرزايي

ميرزايي ايرج

روزانه

شهيد بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر جعفر پور

جعفرپور علي محمد

شبانه روزي

بلاديان

گچساران

گچساران

دكتر حيدري ارجلو

حيدري ارجلو مرضيه

روزانه

شهيد بلاديان

لنده

لنده

دكتر تقوي مقدم

سيده رضيه تقوي مقدم

روزانه

فلكه مادر خيابان سادات

مجری سایت:شرکت سیگما