پنجشنبه 2 خرداد 1398   01:54:33
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دوشنبه 11 دي 1396
اطلاعات بخش کشاورزی و دامپروری
 

ردیف

شاخص

واحد سنجش

استان

کشور

توضیحات

1

سطح زیر کشت آبی

هکتار

42322

6046000

0/7 درصد از کشور

2

سطح زیر کشت دیم

هکتار

117320

5586666

2/1 درصد از کشور

3

اراضی زراعی

هزارهکتار

230

20923

1/3درصد از کشور، رتبه 23

4

اراضی باغی

هزارهکتار

42

 

5

تولیدات زراعی

هزارتن

371

28538

1/3درصد از کشور، رتبه 23

6

تولیدات باغی

هزارتن

214

10700

2 درصد از کشور، رتبه 25

7

توليدات فرآورده‌های پروتئینی

هزار تن

113

11300

1درصد از کشور، رتبه 27

8

توليد آبزیان پرورشی

هزارتن

13

130

10 درصد از کشور، رتبه 3

9

مساحت مرتع

هزارهکتار

552

84923

32 درصد از مساحت کل استان، 0/65درصد از کشور، رتبه 9

10

مساحت جنگل

هزارهکتار

874

14566

53 درصد از استان،  6 درصد مساحت جنگل‌های کشور، رتبه 4

11

سرانه جنگل

هکتار

1/3

0/2

6/5 برابرسرانه کشور، 1/5برابر سرانه دنیا

12

گونه‌های گیاهی دارویی

گونه

475

1583

30 درصد از کشور

13

پارک ملی

هزار هکتار

25 (شامل یک منطقه)

-

-

14

منطقه حفاظت شده

هزارهکتار

298(شامل7منطقه)

-

-

مجری سایت:شرکت سیگما